Doelstelling

De doelstelling van de zusterband is het verlenen van materiële hulp en het financieel steunen van projecten enerzijds en het geven van geestelijke steun en een beter begrip voor elkaars cultuur anderzijds. Dit betreft niet uitsluitend steun aan de kerkelijke gemeente, maar ook hulp bij vernieuwingen in het dagelijkse leven van de bewoners van het dorp.

Er is bewust gekozen om het contact vast te leggen in een zusterband (een contact tussen 2 kerkelijke gemeenten) en geen predikantenhulp te geven. Want dit zou inhouden dat als een predikant na verloop van tijd vertrekt, hiermee ook de hulp aan het dorp en haar inwoners verdwijnt. Inmiddels duurt de relatie tussen Küsmőd en Tricht al meer dan 20 jaar. In deze 20 jaar zijn reeds veel diepe en langdurige vriendschappen ontstaan.
 
De relatie is gebaseerd op gelijkheid en respect voor elkaars mening. Het is niet de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ die bepaalt welke projecten gestart worden; dit wordt op verzoek van en in overleg met de kerkenraad en dorpscommissie in Küsmőd gedaan. Daarnaast is een stelregel dat de werkgroep een hengel aanreikt, maar dat de mensen zelf moeten (leren) vissen. Het jaarlijkse kledingtransport bijvoorbeeld is een verantwoordelijkheid van de werkgroep. De werkgroep behoudt deze totdat het transport Küsmőd bereikt; ter plaatse neemt de dorpsraad de verantwoordelijkheid over om de verdeling goed te laten verlopen.