Reizen

Sinds de eerste reis in 1990 naar Küsmőd, heeft het reizen naar en vanuit Küsmőd een vervolg gekregen.

Regelmatig worden gemeentereizen vanuit Tricht naar Küsmőd georganiseerd. Het streven is om deze reizen iedere 2 jaar te laten plaatsvinden. Vanuit onze zustergemeente Küsmőd hebben tot nog toe slechts 4 reizen naar Tricht plaatsgevonden.

Op de pagina’s Reizen naar Roemenië en Bezoek uit Küsmőd gaan we daar dieper op in.

Om u een indruk te geven vindt u op de pagina Reisimpressies een aantal reisverslagen van deelnemers aan eerdere reizen.