Geschiedenis

Het dorp
De eerste aanduiding van het dorp Kusmend vond men in de officiële (kerkelijke) boeken uit 1333. De naam van het dorp is door de eeuwen heen aan verandering onderhevig geweest. Küsmőd heeft ook bekend gestaan als: Kwsmeodh, Kwsmod, Kwos Meod, Kysmeod, Kösmed en Kusméd. In 1854 kreeg het dorp zijn huidige naam en is vernoemd naar de beek die door het dorp heenloopt. De naam betekent ‘kleine droge rivierbedding’.

Het inwoneraantal heeft in de loop der jaren behoorlijk geschommeld. Het dorp bestond in de 15de eeuw uit een populatie van 306 personen. Die liep langzaam op tot 758 in 1850. Daarna nam het aantal weer af tot 350 in 2000. Sindsdien is het aantal inwoners ongeveer gelijk gebleven.

De beroemdste inwoner van Küsmőd was Gyepesi Ambrus. Hij was één van de leiders van de grote Szekler opstand in 1562. Hij en de andere leiders zijn later geëxecuteerd door de Transsylvaanse prins János Zsigmond.

De kerk
De kerk is gebouwd in 1446-47. Het is niet alleen de oudste kerk in de regio, maar het was door de eeuwen heen ook de belangrijkste kerk in de regio. Van oorsprong was het een katholieke kerk, gebouwd in Gotische stijl. Tijdens de reformatie halverwege de 16de eeuw, werd het een ‘református’ kerk.

De kerk is omgeven door een stenen omheining. Oorspronkelijk had de kerk een stenen toren. Deze werd tijdens deze periode verwoest en later vervangen door de huidige houten klokkentoren. Deze is gebouwd in 1747 en staat naast de kerk. Het houten cassetteplafond van de kerk stamt uit 1714. Onder het witte pleisterwerk op de binnenmuren bevinden zich fresco’s uit de 15de eeuw.

De monumenten
Op het dorpsplein staan 2 monumenten:
Het oudste monument is ter nagedachtenis aan de gevallenen tijdens de 1e Wereldoorlog. Gedurende deze oorlog waren er 40 slachtoffers uit Küsmőd te betreuren. Tijdens de 2e Wereldoorlog vielen er nog eens 10 slachtoffers.

In 2012 werd het 2e monument onthuld. Dit monument is geplaatst om de Hongaarse revolutie van 1848 te herdenken. Tijdens deze revolutie streden de Hongaren tegen de Oostenrijkers voor onafhankelijkheid. Op deze nationale feestdag (15 maart) neemt in Küsmőd vooral dit monument een belangrijke plaats in en worden hier kransen gelegd.

Het oudste huis
Het oudste bestaande huis in Küsmőd is gebouwd in 1858. Het is gebouwd door de familie Bereczki. Nazaten van de familie wonen nog steeds in dit huis. Bereczki Zsigmond was stenen maker. Deze stenen werden gebruikt voor de bouw van houtkachels. Veel van deze kachels vindt men nog steeds in Küsmőd en het buurdorp Siklód.

De school
De exacte oprichtingsdatum van de school is niet bekend. De naam van de 1e schoolmeester, Sófalvi István, werd in 1731 geregistreerd. Sindsdien is er zonder onderbreking les gegeven. De huidige schooljuffrouw, Gellérd Székely Marika, leidt de school sinds 1984.