Projecten

In de loop der jaren zijn er tal van projecten geweest waaraan de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ een bijdrage heeft geleverd. Maar nog steeds zijn er kleine of grotere projecten die worden ondersteund.

Hieronder treft u aantal van deze belangrijke – soms inmiddels afgeronde – projecten aan.

(KLEDING)TRANSPORT
Ieder jaar verzorgt de ‘Werkgroep Küsmőd – Tricht’ een transport naar onze zustergemeente. Met dit transport worden niet alleen dozen met kleding en een cadeautas met leuke en nuttige (gebruiks)artikelen voor ieder gezin in het dorp vervoerd, maar ook incontinentiematerialen, verbandmiddelen en voor alle kinderen van de kleuter- en lagere school een tasje/schoenendoos met schoolmaterialen, artikelen voor persoonlijke verzorging en een cadeautje/spelletje.

WATERLEIDING
Dit project loopt nog. De aanleg van waterleiding in het dorp is momenteel halverwege; de leidingen liggen in de straat en de meters en kranen zijn tot op het erf gebracht. De volgende stap zal zijn om het water in de huizen te brengen. Er zal nog heel wat tijd over heen gaan voordat deze fase geheel afgerond is, aangezien dan ook de canalisatie (aanleg riolering) moet zijn gerealiseerd.

KÜSMŐD ‘BELDER’
Eén van de eerste en grootste projecten waaraan de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’
heeft bijgedragen is de bouw van de Küsmőd ‘Belder’. De kerk kan in de winter niet verwarmd worden; tijdens de diensten is het er dan ook ijskoud. Daarom werd besloten om naast de Pastorie een gebouw te zetten dat in de winter (ook) als kerk kan dienen. Kerkelijk centrum ‘De Belder’ in Tricht diende daarbij als voorbeeld.

OVERIG
Mogelijk nieuwe projecten:
* de restauratie van de kerk
* de inrichting van de aula
* de renovatie van de kleuterschool

Reeds gerealiseerde projecten:
* de restauratie van het kerkorgel
* de restauratie van de klokkentoren
* het opknappen van de lokalen van de lagere school
* het inrichten van een peuterspeelzaal/kleuterschool
* een paar rubberlaarzen voor iedere inwoner van Küsmőd
* stapelstoelen voor de inrichting van het Kultúrház (dorpshuis)
* de omheining van de tuin van de pastorie