Ontstaan

Het initiatief tot het aangaan van een zusterband komt onder meer voort uit een reis die de Zanggroep Tricht in 1990 naar Hongarije en Roemenië maakte. Hierbij werd ook het dorpje Küsmőd bezocht …

Een wit kleedje
Het eerste contact tussen de Hervormde Gemeenten Küsmöd en Tricht kwam tot stand toen in juni 1986 Honoráta, de vrouw van dominee Tóth János, tijdens een kerkdienst in Tricht de gemeente bedankte voor geboden hulp. Als dank gaf ze een wit kleedje. Dit kleedje werd gelegd op een tafeltje voor in de kerk, met daarop een grote plant. Daar lag het als teken van verbondenheid tussen beide geloofsgemeenschappen. Inmiddels is het niet bij dit teken gebleven. Het contact groeide uit tot een hechte band tussen de beide gemeenten.

Meer contact
Al in de jaren ’70 had dominee A.A. van den Berg contact met de familie Tóth János en Honoráta, het toenmalige predikantenechtpaar in Küsmőd. In de 80’er jaren woonde hij met zijn gezin in Culemborg en ging ook wel eens voor in een kerkdienst in Tricht. Op zijn vraag of Tricht iets voor Küsmőd wilde doen, werd positief gereageerd. Er werd een collecte gehouden en Tóth Honoráta kwam enige tijd later hiervoor in een kerkdienst bedanken. In dezelfde kerkdienst werd de Zanggroep Tricht, die toen een aantal liederen zong, uitgenodigd om een keer te komen zingen in Roemenië …

Reis Roemenië
Na veel beraad werden deze plannen werkelijkheid. In 1990 vertrok de Zanggroep Tricht met de bus om een rondreis te maken door Hongarije en Roemenië en in diverse plaatsen te zingen en te slapen bij gastgezinnen. Deze reis heeft een zeer diepe indruk gemaakt, met name het bezoek aan het dorp Cusmed. Enkele maanden na terugkomst van die reis deed een aantal deelnemers tijdens een gemeenteavond verslag van hun ervaringen en belevenissen. Hierna spraken de aanwezigen zich uit voor de oprichting van een commissie met als doel de gelegde contacten verder te bespreken en te komen tot een mogelijke samenwerking tussen de gemeenten Tricht en Cusmed.

Ad hoc commissie ‘Cusmed – Tricht’
De commissie bestond voor het grootste gedeelte uit deelnemers aan de reis, aangevuld met enkele kerkenraadsleden en gemeenteleden onder voorzitterschap van Dick Boersma. Om te komen tot een voorstel voor het aangaan van verdere contacten met de gemeente Cusmed werden de resultaten van een enquête, gehouden onder de leden van de Zanggroep, en de suggesties gedaan op de gemeenteavond meegenomen. Na enkele vergaderingen werd een brief opgesteld waarin de gemeente Cusmed werd uitgenodigd de contacten te verdiepen en te komen tot de vorming van een ‘zusterband’.

Brief met de uitnodiging aan Küsmőd (NL)

Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’
In april 1991 ontving Tricht vanuit Cusmed positief bericht; hiermee was de zusterband een feit. Na ontvangst van deze acceptatie werd de ad hoc commissie ‘Cusmed – Tricht’ omgezet in een definitieve werkgroep met de gewijzigde naam Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’.

Brief kerkenraadsbesluit Küsmőd (HU + NL)

* Cusmed is de Roemeense – en Küsmőd de Hongaarse naam van onze zustergemeente.