Waterleiding

In het voorjaar van 2007 is in Küsmőd een start gemaakt met de aanleg van een waterleidingsysteem. Tot nu toe haalt men het water uit putten; dat op zich is geen probleem. Maar het feit dat er in de zomer vaak heel weinig of zelfs géén water in de put(ten) zit vanwege de enorme hoge temperaturen, is wel een groot probleem voor zowel mens als dier. Het komt dan ook regelmatig voor dat in de zomer het halve dorp zonder water zit.

Het bestuur van de gemeente Etéd, waar ook Küsmőd deel van uit maakt, is er in geslaagd haar weg te vinden naar de juiste provinciale en landelijke instanties; men heeft toestemming gekregen een begin te maken met de aanleg van een waterleidingsysteem in de dorpen Etéd en Küsmőd. Met een graafmachine worden kanalen gegraven en in het hele dorp worden kunststof buizen gelegd. In totaal zijn er 5 mensen aan het werk waarvan er 2 uit Küsmőd komen.

Het is de bedoeling dat het water vanuit een aantal natuurlijke bronnen naar het dorp wordt gebracht. Deze bronnen liggen enkele kilometers ten noordoosten, vlakbij de ‘Küsmődi Kö’ (Steen van Küsmőd). Tussen deze bronnen en het dorp Küsmőd zal een kunstmatig reservoir gebouwd worden van waaruit het water naar de beide dorpen wordt gevoerd. De centrale leidingen met reservoir en alle bijbehorende werkzaamheden worden geheel bekostigd door het Sapard-fonds van de EU. Echter de aansluitingen naar de huizen en natuurlijk het water zullen door inwoners zelf betaald moeten worden; daartoe wordt elke aftakking naar de huizen voorzien van een watermeter.

In de zomer van 2008 zijn er 2 waterreservoirs gebouwd; één reservoir, zoals hierboven al beschreven, tussen de natuurlijke waterbronnen en Küsmőd; het andere reservoir ligt even voorbij het dorp in de richting van Etéd.

In het voorjaar van 2010 zijn er 10 tot 12 pompen geplaatst in de straten van Küsmőd en in de zomer van hetzelfde jaar zijn zelfs al 78 wateraansluitingen aangelegd; 75 tot op het erf/in de tuin van de huizen en 3 naar openbare/gemeenschappelijke instellingen als het dorpshuis, de melk inzamelplaats en de school. Deze laatste 3 aansluitingen zijn geheel betaald door de burgerlijke gemeente. De kosten per huisaansluiting, zonder de voorzieningen in/naar het huis zelf, bedragen LEI 1.100,- ofwel zo’n € 285,-. Voor de mensen daar betekent dit een bedrag gelijk aan 2 tot 3 maandsalarissen.

Vorig jaar november heeft de werkgroep besloten om bij te dragen in deze kosten en toegezegd een bedrag van € 130,- te geven aan de 75 families die een aansluiting hebben laten aanleggen. De afgelopen jaren heeft de werkgroep hiervoor al geld ingezameld en opzij gezet; een groot deel van dit geld is verkregen door giften en door de verkoop van zelfgemaakte kaarten. In mei 2011 is een totaalbedrag van € 9.750,- overhandigd aan de dorpscommissie die de uitbetaling en administratieve afhandeling op zich heeft genomen.

In oktober 2011 hebben nog 3 families die een wateraansluiting hebben laten aanleggen het toegezegde bedrag van € 130,- ontvangen. En in de zomer van 2012 is aan nog eens 12 families het toegezegde bedrag uitbetaald. 

Families die nu nog geen aansluiting hebben, maar dit laten doen vóór december 2015, houden het recht op een zelfde bijdrage van de werkgroep. Na 31 december 2015 vervalt deze bijdrage.

Daarnaast hopen we nog verder te kunnen bijdragen in de kosten door geld te reserveren en sparen door middel van acties voor de aanleg van water van het erf/de tuin naar het huis zelf.

Van nieuwe ontwikkelingen houden we u uiteraard op de hoogte!