Vrienden van Küsmőd

De Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ zet zich in om (kleding)transporten mogelijk te maken en diverse projecten financieel te kunnen ondersteunen. Daar hebben we de hulp van anderen hard bij nodig.

Helpen kan op allerlei manieren:

WORD DONATEUR
U wordt donateur en steunt de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ met een vaste bijdrage.

EENMALIGE GIFT
U steunt ons werk met een eenmalige gift.

KOM IN ACTIE / SPONSORING
U kunt ons natuurlijk ook helpen door een actie te organiseren waarvan (een gedeelte van) de opbrengst is bestemd voor een van onze projecten in Küsmőd of door middel van sponsoring. Wilt u hierover meer informatie, neemt u dan contact met ons op via info@kusmod-tricht.com

NIEUWSBRIEF 
Als u ons steunt met een gift, ontvangt u – als u dat wilt – ook onze nieuwsbrief.

Een gift kunt u overmaken op bankrekening 3212.60.740 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Tricht inzake Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’. Uw gift is aftrekbaar van de belasting.

Mede door uw steun kan de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ haar werk blijven doen. Daarom zijn we blij met elke financiële bijdrage of iedere vorm van actie/hulp.