Eenmalige gift

Als u geen vaste donateur wilt zijn maar het werk van de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ wel een warm hart toedraagt, dan kunt u ervoor kiezen om een eenmalige gift te storten.

Om u dan ook onze nieuwsbrief te kunnen toesturen, hebben wij uw gegevens nodig. Wilt u daartoe het onderstaande formulier invullen en via info@kusmod-tricht.com naar ons terugsturen.

Donatieformulier

U kunt uw gift overmaken op bankrekening NL71 RABO 0 321260740 ten name van Kerkvoogdij Hervormde Gemeente Tricht inzake Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’.

Kiest U voor een anonieme gift, dan blijft uw naam uitsluitend bekend bij de penningmeester. U ontvangt dan ook geen nieuwsbrief.