Küsmőd ‘Belder’

Eén van de eerste en grootste projecten waaraan de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’
heeft bijgedragen is de bouw van de Küsmőd ‘Belder’. De kerk kan in de winter niet verwarmd worden; tijdens de diensten is het er ijskoud. Er wordt daarom besloten om naast de Pastorie een gebouw te zetten die in de winter (ook) als kerk kan dienen. De ‘Belder’ in Tricht dient daarbij als voorbeeld.

In december 1993 wordt een architect gevraagd om tekeningen te maken voor het nieuwe gebouw. In maart 1994 is de vergunning rond en begint men met het bouwklaar maken van het terrein. In april wordt de fundering gestort en in juni worden de muren gemetseld en het gebouw van een dak voorzien. In februari 1995 wordt de elektriciteit aangelegd. Verder worden raam- en deurkozijnen geplaatst. Ook wordt het dak voorzien van dakgoten. In juni is men druk bezig met de afwerking van de muren, zowel binnen als buiten. In de zomer van dat jaar wordt door een groep jongeren uit Tricht, samen met een aantal mensen uit Küsmőd, hard gewerkt: kwartscoat wordt aangebracht op de binnenmuren, het plafond wordt gelegd, ramen,deuren en kozijnen worden voor de 1e keer geschilderd en een houten lambrisering wordt gemaakt. In oktober wordt door 2 mensen uit Tricht het laminaat gelegd. Begin november wordt de laatste hand gelegd aan het gebouw: het afschilderen van deuren en kozijnen, het plaatsen van leuningen langs de trap en het bordes, het aanbrengen van een afscheiding tussen het erf van de pastorie en de inrit naar de garage.  

Op 26 november 1995 wordt de Küsmőd ‘Belder’ officieel in gebruik genomen tijdens een kerkdienst, waarbij niet alleen de decaan en een aantal collega’s van ds. Antal Csaba aanwezig zijn maar ook een kleine afvaardiging uit Tricht.

Dat het resultaat een prachtig gebouw is, dat voor vele doeleinden gebruikt kan worden en waarvan men in onze zustergemeente heel veel plezier hoopt te hebben, blijkt uit de woorden van ds. Antal Csaba tijdens zijn speech bij de opening:

‘We kunnen het gebouw op velerlei wijze gebruiken: voor kerkdiensten, zondagsschool, bijbelclub, jongerenbijeenkomsten, samenkomsten van de vrouwenvereniging enz. enz. We hebben geen kerk gebouwd en ook geen gebedshuis. Op de winterse zondagen zal het gebouw wel als zodanig gebruikt worden, maar op de andere dagen van de week kan het voor andere doeleinden worden gebruikt; dan kunnen mensen er met elkaar spreken over culturele en geestelijke ontwikkelingen. Het gebouw is een parel en in de bijbel staat dat men geen paarlen voor de zwijnen moet werpen. We moeten het gebouw onderhouden en koesteren. We moeten het zodanig gebruiken, dat een ieder die er binnenkomt warm wordt van de geest en niet alleen van de geplaatste kachels. Maar let wel: daarvoor is niet alleen een mooi gebouw nodig, ook de mensen die er regelmatig komen, moeten zich zodanig gedragen dat anderen ook graag binnen willen komen. Zijn wij mensen van Küsmőd blij om elkaar te ontmoeten? Niet altijd, het hangt ervan af wie we ontmoeten. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat wij blij zijn elkaar te ontmoeten? Ik zal het u zeggen. Het kolchoz gebouw werd afgebroken*. Dat gebouw was een restant van het vorige systeem (regime). Het werd gebouwd met geld dat van de mensen werd afgenomen. We moeten ook de andere restanten van dat systeem afbreken, want het nam ons ook onze geestelijke waarden af en op dit moment bevatten veel van onze gedachten nog steeds de slechte ideeën van dat systeem. Het gebouw is klaar, laten wij dan nu gaan bouwen aan onze geest.’

* De stenen van de Kolchoz zijn o.a. gebruikt voor de fundering van de ‘Küsmőd Belder’. Terwijl voor de dakbedekking de dakpannen zijn benut.

Namens de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ overhandigt Ike van Zadelhoff als cadeau een vloerreiniger met emmer, zeep en een droogdoek. In haar speech zegt zij onder andere:
‘De werkgroep bestaat uit praktisch ingestelde mensen en daardoor kon men dan ook alleen maar een praktisch cadeau bedenken. Ik overhandig dit cadeau nu aan uw predikant. Hij krijgt dan wel het cadeau, maar het is niet de bedoeling dat hij de vloer moet reinigen. Dat is een werkje voor u allemaal!’

De totale kosten van alle werkzaamheden, de materialen en de inrichting van het  gebouw bedroegen uiteindelijk € 9,200,-. Dit geld is bij elkaar gebracht met giften uit Nederland en de verkoop van 2e handskleding en snuisterijen. Heel veel mensen uit Küsmőd hebben belangeloos meegewerkt. Tevens was er een actie om de grootste taart van de Betuwe te maken. Deze grote taart is in stukken gesneden en verkocht. Ook de opbrengst van de verkoop van deze taarten is gebruikt voor de bouw van de Küsmőd ‘Belder’.