(Kleding)transport

Het (kleding)transport in de huidige vorm – 2000 tot heden
Ieder jaar in de 1e week van december vertrekt vanuit Tricht een transport naar Küsmőd. Het inpakken van dit transport gebeurt begin november. De werkgroep wordt daarbij enthousiast geholpen door een grote groep vrijwillg(st)ers.

Begin november wordt alle, in de loop van het jaar, verzamelde kleding op donderdagavond uit de opslag gehaald en klaargezet in het koor van de kerk. Vervolgens worden op vrijdag alle kledingdozen ingepakt en gereed gemaakt voor verzending. Een week later worden cadeautasjes ingepakt en eveneens in bananendozen gedaan. Ondertussen is men ook druk bezig met het inpakken van cadeautasjes/schoenendozen voor alle schoolkinderen in Küsmőd en school- en spelmaterialen voor de school algemeen.

De kledingdozen bevatten een mix van allerhande dames-, heren- en kinderkleding aangevuld met keuken- en linnengoed. In de cadeautasjes zitten vooral praktische zaken die in Küsmőd erg duur of soms moeilijk verkrijgbaar zijn. U kunt hierbij denken aan waspoeder, schuursponsjes, tandpasta, koffie en gist. Daarnaast worden ook kleine cadeauartikelen ingepakt.

De verdeling van de dozen is afhankelijk van de gezinssamenstelling. Een alleenstaande man/vrouw of een gezin bestaande uit 2 personen krijgt 1 doos. Een familie met 3 of 4 gezinsleden ontvangt 2 dozen en zo verder … oplopend tot een maximum van 3 dozen per familie. Elk gezin ontvangt 1 cadeautasje.

Iedereen in Küsmőd komt in aanmerking voor een of meerdere kledingdozen. De enige voorwaarde is dat men de kerkelijke belasting van dat jaar moet hebben betaald*. Sinds enkele jaren ontvangen ook alle nog thuiswonende jongeren vanaf 18 jaar een ‘eigen’ doos, omdat zij vanaf dat moment zelf hun kerkelijke belasting gaan betalen.

De cadeautasjes/schoenendozen voor de schoolkinderen bevatten schoolspullen zoals een pen, potlood, liniaal en/of schrift, diverse artikelen voor persoonlijke verzorging zoals een tandenborstel, tandpasta, kam, zeep en/of shampoo, een spelletje, iets om te knutselen, een knuffeltje en soms een zakje snoep.

Naast alle dozen met kleding, cadeautassen en schoolspullen wordt ook een grote hoeveelheid incontinentiemateriaal en verbandmiddelen vervoerd.

Bij aankomst van het transport in Küsmőd, zorgt de dorpsraad vervolgens voor het lossen van het transport en de verdeling van alle dozen.

Het ontstaan van het (kleding)transport – 1991 tot 2000
In 1991 vond het 1e (kleinschalige) transport plaats. Een klein groepje mensen ging toen met een busje en aanhangwagen volgeladen met kleding naar Küsmőd. Dit ‘transport’ werd georganiseerd naar aanleiding van een verzoek van ds. Tóth János om voor diaconale doeleinden gebruikte kleding te sturen.

In de jaren daarop zijn er meerdere (kleine) transporten geweest. De inzameling van kleding, huishoudelijke artikelen en klein meubilair gebeurde op een privéadres in Tricht. Na aankomst van het transport in Küsmőd werd alles bij opbod verkocht. De opbrengst was bestemd voor de kerk.

Ook in de jaren 1995, 1996 en 1997 vonden er kleinschalige transporten plaats, echter uitsluitend kleding en geen huishoudelijke artikelen en klein meubilair meer. Vanwege de logistiek en de grote hoeveelheid aangeboden kleding werd de inzameling vanaf 1995 verplaatst naar de Belder. Het vervoer vond sindsdien plaats per vrachtwagen. Nog steeds werden de dozen bij opbod verkocht en was de opbrengst voor de kerk.

Vanaf 1998 werd besloten om gezinsdozen te sturen, omdat de meeste mensen in Küsmőd weinig geld hadden en het zich niet konden veroorloven om mee te bieden. In deze dozen werd naast kleding ook een aantal praktische cadeautjes gepakt. De mensen konden zo’n samengestelde doos kopen voor een vast bedrag van LEI 5000,-; dat was toentertijd de prijs van een brood van 2 kilo*.

Sinds 2000 vindt het (kleding)transport plaats in de huidige opzet.

* De werkgroep is altijd voorstander geweest om de dozen gratis te verstrekken. Het was echter op uitdrukkelijk verzoek van de kerkenraad in Küsmőd dat zij uiteindelijk akkoord zijn gegaan met het verstrekken van dozen tegen betaling.