Zusterband

De Hervormde Gemeente Tricht is in 1991 een zusterband aangegaan met de kerkelijke gemeente Küsmőd, een dorpje in Transsylvanië, het Hongaarse deel van Roemenië.

Het initiatief van de zusterband is onder meer voortgekomen uit een reis die de Zanggroep Tricht maakte naar Hongarije en Roemenië in 1990, waarbij ook het dorpje Küsmőd werd bezocht.

De zusterband omvat het verlenen van materiële hulp en het financieel steunen van projecten enerzijds en het geven van geestelijke steun en een beter begrip voor elkaars cultuur anderzijds. Dit betreft niet uitsluitend steun aan de kerkelijke gemeente, maar ook hulp bij vernieuwingen in het dagelijkse leven van de bewoners van het dorp.

De Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ fungeert als orgaan van bijstand van de kerkenraad en onderhoudt het contact tussen de zustergemeenten Küsmőd en Tricht en mogelijke andere belangstellenden door briefwisseling, persoonlijk(e) bezoek(en) en artikelen in o.a. het kerkblad, Dorpskrant Tricht en natuurlijk op deze website.