Copyright

Copyright is het recht van de maker van een werk om te bepalen hoe, waar en wanneer zijn werk wordt gepubliceerd en/of vermenigvuldigd.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot de inhoud van deze website – alle daarin opgenomen teksten, afbeeldingen, geluiden, en andere informatie – berusten uitsluitend bij de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ en Proost & Donderdag B.V. (Hierna te noemen Küsmőd – Tricht/Proost & Donderdag).

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik én met voorafgaande schriftelijke toestemming. Het is niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Voor zover de inhoud van deze website bestaat uit bijdragen van anderen, rusten de rechten daarop bij deze personen. Via Küsmőd – Tricht/Proost & Donderdag kunt u hen toestemming vragen om hun tekst of foto te mogen gebruiken.

Küsmőd – Tricht/Proost & Donderdag heeft tevens het recht om bijdragen van anderen in te korten en/of aan te passen; dit geldt voor zowel teksten als muziek- en beeldmateriaal.

Uiteraard heeft ook Küsmőd – Tricht/Proost & Donderdag zelf alle bijdragen van anderen met toestemming geplaatst. Echter 2 foto’s op de website zijn gemaakt door een voor ons onbekende fotograaf. Wanneer hij/zij contact opneemt, zullen wij uiteraard de naam van de fotograaf vermelden of de foto’s verwijderen als geen toestemming gegeven wordt.