Nieuwsbrief

De nieuwsbrief van de Werkgroep ‘Küsmőd – Tricht’ verschijnt minimaal 1x per jaar. U kunt er voor kiezen om deze digitaal of per post/op papier te ontvangen.
 
Gedurende de tijd dat u ons steunt, wordt u op de hoogte gehouden van nieuws uit en over Küsmőd, de projecten en activiteiten van de werkgroep en andere wetenswaardigheden.
 
Een voorbeeld van een nieuwsbrief: Nieuwsbrief juli 2011

Meer en extra nieuws? Houd u dan de blog van onze website en onze pagina op Facebook in de gaten.